Spelregels

Spelregels behoren bij een sport.

boule speler

Dus ook bij Jeu de Boules.
In dit menu zijn de verkorte alsook de internationale regels opgenomen.
Tevens hebben we een aantal praktische aanpassingen doorgevoerd  
die specifiek voor het spelen in Obbicht gelden.

Wij willen wel nogmaals benadrukken dat het plezier in het spelletje
belangrijker is dan welke spelregel ook.